Алианц Банк България обратно


Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Димитър Желев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Алианц Банк България е създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:

 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
 • Член на Българска фондова борса - София АД;
 • Член на Централен Депозитар АД;
 • Член на Асоциацията на търговските банки.

Рейтинг на Алианц Банк България АД
Кредитният рейтинг на Алианц Банк България, определен от агенция Fitch е BBB+/Позитивна перспектива, считано от 26 май 2011 г.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал хил.лв.
14 Банкови офиси хил.лв.
15 ПОС Терминали хил.лв.
16 АТМ Банкомати хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   148 506  144 372  139 247  93 828
   4 187  5 610  23 120  21 329
   15 418  15 875  16 109  12 634
   105 312  106 358  105 909  76 374
   59 358  58 379  52 112  34 666
   37 801  41 879  40 879  29 918
   605 338  679 034  697 287  691 179
   678 630  645 297  654 559  552 935
   553 253  473 177  500 449  364 468
   429 794  439 595  433 276  293 750
   89 174  99 176  104 783  71 619
   1 645 224 1 635 350   1 627 796  1 464 071
   - 855 877 839
   - 118 126 120
   - 415 339  190
   - 88 84  70
 • 2006 2005 2004
   62 828  41 897  29 398
   10 845  8 571  6 175
   -  -  -
   47 691  32 987  24 122
   22 353  16 822  10 900
   -  -  -
   642 586  394 124  184 306
   44 054  38 548  22 024
   202 097  123 628  124 489
   163 099  76 994  16 462
   37 675  20 348  18 717
   945 281  709 215  424 666
  733 621  529
  101 85  65
   -  -  -
   -  -  -


Предстоящи форуми


Последни Добавени