Те-Дже Зираат Банкасъ - Клон София обратно


Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София (T.C. Ziraat Bankasi - Sofia Branch)

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


Адрес на централата
Цар Самуил , 87; София; 1000
Клон
4, Цариброд ; Пловдив; 4000
Статут: Непублична
Юридически статут: Клон на чуждестранно лице
Статус: Действащо
BULSTAT: 121704731
Одитори: AFA (2010)
Дата на създаване: 1998
Общ брой служители: 19

Тел: (+359 2) 980 00 87, 980 66 61 , (+359 32) 511 921, 511 924

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   25 875  26 474  26 205  27 350
   -689  283  889  916
   268  181  200  217
   1 515  1 831  2 465  2 156
   192  228  274  240
   2 244  1 519  1 412  1 187
   5 283  6 265  13 824  7 700
   9 771  5 198  7 300  4 728
   16 749  3 700  13 076  12 576
   607  92  111  443
   341  398  352  265
   41 916  39 388  48 068  40 881
 • 2006 2005 2004
   26 956  27 456  27 355
   688  627  898
   -  -  -
   1 823  1 717  1 807
   204  139  147
   -  -  -
   12 014  13 263  12 923
   -  -  -
   542  245  383
   -  -  -
   222  280  159
   39 901  44 656  40 857

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени