Анализи обратно

2,034

Финансов сектор: оценки и очаквания

Министерство на финансите - Макроикономически анализи

Финансов сектор: оценки и очаквания, бр. 4, 2011

Основни акценти в изданието:

  • Финансовите посредници са оптимисти, че платежоспособното търсене на финансови услуги ще се възстанови до предкризисните си нива в средносрочен план.
  • Оценката на текущата икономическа ситуация се подобрява, но очакванията за икономическия растеж в краткосрочен план леко се понижават и са неутрални по отношение на третото тримесечие.
  • Инфлационните очаквания се понижават.
  • Лихвените равнища по депозити и кредити ще останат непроменени през четвъртото тримесечие.
  • Щатският долар ще поскъпне слабо спрямо лева.


Предстоящи форуми


Последни Добавени