Издания обратно

Алманах "Банки Инвестиции Пари"

Стремейки се да бъде пътеводител за чуждестранните инвеститори и професионалистите от финансовия сектор в България, Алманахът предоставя информация за всички участници на финансовия пазар от 1993 г. досега.

Неговите целеви групи са банкери, застрахователи, финансови институции и фондации, одитори, както и консултантски, лизингови и пенсионно-осигурителни дружества, заетите с информационни и други услуги в тази на експертна област.Предстоящи форуми


Последни Добавени