Българо-Американска Кредитна Банка обратно


БАКБ бива определяна като иновативна, динамична, таргетирана, подкрепяща дръзките идеи банка, ориентирана към предлагането на оптимални индивидуални решения за всеки свой отделен клиент. С дейността си БАКБ затвърждава лидерските си позиции в кредитирането на предприемчивия малък и среден бизнес.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Цветелина Бориславова

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Банката е създадена през 1996 година и стартира дейността си през 1997г. От април 2006 г. БАКБ е публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ – София.
Двата най-големи акционера в БАКБ са инвестиционният фонд "Сиесайеф" (CSIF) и американският инвестиционен фонд Грамърси имърджинг маркет фонд (Gramercy Emerging Market Fund).

Историята, довела до учредяването и последвалото развитие на БАКБ води своето началото от Съединените Американски Щати в края на осемдесетте години на миналия век.

Идеята

1989 година

Съобразно стратегическото решение на правителството на САЩ за подпомагане на демократичния преход в страните от т. нар. Източен блок, с оглед превръщането им в надежден партньор на Евроатлантическата общност и Западните демокрации, е приет Закон за подпомагане на демокрацията в страните от Източна Европа.

Началото

1991 година, Чикаго, щата Илиноис

По силата на Закона за подпомагане на демокрацията в страните от Източна Европа, Конгресът на САЩ основава частна корпорация под името Българо-американски инвестиционен фонд. Правителството на САЩ осигурява на корпорацията капитал в размер на 57 млн. долара. Управлението на БАИФ се поверява на Съвет на Директорите, назначен с личен указ от Президента на САЩ. Мисията на БАИФ е активно участие в развитието и разширяването на българската икономика чрез печелившо инвестиране и реинвестиране в иновативни пазарни проекти в частния сектор в страната.

Учредяването

1996 година, София, България

В София се учредява Българо-американската кредитна банка, собственост на БАИФ. БАКБ има издаден от БНБ пълен лиценз за банкова дейност. Мисията на БАКБ кореспондира с тази на БАИФ и насочва фокуса си към дългосрочното кредитиране на малки и средни фирми от частния сектор в икономиката.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
 • 2010 2009 2008 2007
   191 657  208 833  186 893  153 169
   -14486  26 674  59 044  56 802
   830  1 058  3 889  6 003
   80 052  104 548  109 368  85 033
   30 374  28 811  30 449  18 273
   15 119  12 855  11 129  11 270
   110 751  143 550  208 483  163 696
   207 735  60 780  31 048  40 539
   584 705  653 352  657 807  555 457
   35 473  41 301  44 881 45 114 
   769  745  1 133  1 133
   737 633  814 824  818 045  689 632
  - 148 148 147
  - 5 5  5
 • 2006 2005 2004
   111 243  77 763  53 360
   37 647  26 783  16 054
   -  -  -
   61 301  50 417  36 609
   14 225  13 520  11 756
   -  -  -
   80 337  56 552  43 335
   -  -  -
   351 309  284 966  228 010
   11 195  10 711  10 939
   984  327  281
   458 870  381 168  309 932
  137 139  117
   5  5  5

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени