МКБ Юнионбанк обратно


МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB Bank от 2006 г. Банката е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Постиженията й намират и обществено признание в редица награди и отличия. МКБ Юнионбанк е традиционен и доказан партньор на бизнеса и домакинствата, залага на високи стандарти в обслужването. Нейни клиенти са както големи местни и международни компании, така и малки и средни фирми, частни клиенти.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Имре Балог

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


януари 1991 - Борас ООД – създадено и лицензирано от БНБ за търговия с чуждестранна валута, основател на ФБК "София" АД

ноември 1992 - Финансово-брокерска къща "София" – лицензирана от БНБ като небанкова финансова институция, чийто исторически и юридически правоприемник е ТБ "Юнионбанк" АД

ноември 1994 - Финансово-брокерска къща "София" е пререгистрирана, преименувана и лицензирана като ТБ "Юнионбанк" АД

януари 1995 - Банката е лицензирана от Агенцията за приватизация като оценител на държавни фирми за целите на участието им в процеса на приватизация

януари 1996 - ТБ "Юнионбанк" АД получава от БНБ пълен банков лиценз

август 1996 - Банката става първичен дилър на държавни ценни книжа

май 1997 - Банката е вписана в регистъра на инвестиционните посредници

юли 1997 - Банката е одобрена като обслужваща държавния бюджет

септември 1997 - Банката става член на Централния Депозитар

октомври 1997 - Банката става член на Българска Фондова Борса - София АД

1998-досега - Банката се специализира преимуществено в обслужването на малки и средни предприятия със съдействието на известни международни специалисти в областта на МСП кредитирането

септември 2002 - ЕБВР придобива 15% от акционерния капитал на "Юнионбанк"

декември 2005 - Подписано e споразумение, с което унгарската МКБ Банк закупува 60% от акционерния капитал на "Юнионбанк"

май 2006 - MKB Bank приключи сделката по закупуването на "Юнионбанк", а банката сменя наименованието си на МКБ Юнионбанк

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 ПОС Терминали броя
16 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   157 981  133 288  128 736  95 259
   4 925  5 017  14 829  8 398
   21 330  18 079  14 361  7 541
   109 219  103 727  92 852  54 740
   55 848  59 006  47 490  22 973
   40 254  36 669  34 810  24 902
   653 146  559 468  559 575  474 397
   387 058  304 593  296 583  230 452
   973 117  954 284  883 876  613 980
   177 543  123 310  105 924  69 388
   124 827  104 187  107 738  48 278
   1 732 611  1 631 243  1 535 222  1 026 150
   704  707  761  754
   61  -  -  -
   401  300  224  176
   70  52  44  35
 • 2006 2005 2004
   64 654  61 412  48 787
   4 045  15 533  7 615
   -  -  -
   41 272  35 627  23 703
   19 887  14 015  9 512
   -  -  -
   456 090  292 243  221 791
   10 233  7 562  5 465
   284 938  245 504  205 330
   32 916  11 083  2 106
   21 030  9 027  5 261
   604 434  474 143  369 923
   723  691  -
   -  -  -
   115  64  -
   18  10  -

Продукти

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени