Пощенска Банка обратно

Пощенска Банка

Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 220 локации банката предлага услуги с най-високо качество на своите клиенти.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Пиерджорджо Прадели

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Пощенска банка е сред водещите универсални търговски банки в България с почти двадесетгодишен успешен банков опит, част от международната банкова организация Юробанк И Еф Джи Груп. През 2007 г. банката отвори нова страница в историята си, след като Българска пощенска банка (БПБ) се обедини с една от най-уважаваните банки в България – ДЗИ Банк. Новата банка носи юридическото име „Юробанк И Еф Джи България” АД, запазвайки познатата търговска марка „Пощенска банка”.

Днес Пощенска банка има почти 10% общ пазарен дял, близо 3000 служители и една от най-развитите клонови мрежи в страната. Банката предлага пълен набор от финансови услуги на своите клиенти - физически лица и частни предприемачи, малки и средни предприятия, водещи компании, както и големи институционални клиенти.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси хил.лв.
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   782 424  749 262  485 366  406 693
   38 644  22 946  109 573  55 097
   59 252  54 892  55 023  45 120
   528 774  543 189  514 484  322 930
   259 417  308 617  260 133  124 560
   153 328  141 220  161 633  138 086
   1 703 577  1 668 032  1 353 724  1 211 791
   2 937 934  2 663 630  2 521 815  2 123 237
   2 422 266  2 451 957  2 536 835  2 011 069
   847 072  771 329  462 753  309 779
   1 063 654  1 203 043  734 068  439 521
   6 309 255  6 026 126  5 437 869  4 377 303
   - 2 752 2 889  2 637
   - 210 216  224
   - 1 7  48
   - 10 057 9 661  7 347
   - 320 305  372
 • 2006 2005 2004
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -

Продукти

Награди 2011

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени