СИБАНК обратно


СИБАНК ЕАД е една от водещите търговски банки в България  с  широко разгъната клонова мрежа в цялата страна, модерен подход в банкирането и богата гама от продукти и услуги както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Марко Волич

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


От края на 2007 г. СИБАНК е част от белгийската банково-застрахователна група KBC. Интегрирането в структурите на КВС заедно със ЗПАД ДЗИ позволява добро партньорство между двете институции и иновативен подход при предлагането на нови за българския пазар банково - застрахователни продукти.

СИБАНК успешно оперира на българския пазар вече 17 години. Учредена е през 1994 г. и регистрирана през 1995 г. като БЪЛГАРО – РУСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - една от първите международни финансово-инвестиционни институции в страната. През 2000 г. БРИБАНК АД сключва договор за закупуване на търговското предприятие на Стопанска банка АД (в несъстоятелност). Като следствие от това банката удвоява обема на своите активи и влиза в класацията на 10-те най-големи банки в страната (по активи). По-късно същата година с решение на СГС банката се преименува на „Стопанска и инвестиционна банка” АД.

През 2007 г. белгийската група KBC придобива над 80% от акциите на СИБАНК. От декември 2008 г. "Стопанска и инвестиционна банка" АД е пререгистрирана като СИБАНК АД.

През декември 2010 г. КВС Груп придобива и останалите дялове от СИБАНК като с това става едноличен акционер в банката. В края на декември същата година е получено одобрение от българската Комисия за финансов надзор за заличаване на банката от Регистъра на публичните дружества и от Българската фондова борса.

СИБАНК  ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции, всички банкови сделки и предлага на своите клиенти пълната гама от съвременни банкови  и финансови услуги и продукти.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   289 494  210 084  212 132  203 330
   2 609  4 906 21 175   44 787
   35 197  32 310  46 867  30 461
   120 714  139 580  121 652  98 035
   65 565  78 183  68 340  55 324
   61 398  60 735 62 135   51 495
   526 033  620 678  538 705  600 693
   714 854  889 306  888 549  984 461
   879 548  919 863  944 247  766 615
   215 576  187 277  166 857  102 884
   238 209  252 129  243 361  143 322
  1 871 359   1 920 446  1 844 058  1 982 399
 • 2006 2005 2004
   162 149  118 017  64 144
  35 070   38 721  11 294
   -  -  -
   73 275  58 762  38 972
   50 172  42 997  24 927
   -  -  -
   932 219  800 510  527 999
   61 345  39 257  23 322
   493 789  322 842  340 062
   35 161  5 017  3 252
   53 527  18 140  21 336
   1 378 530  1 180 132  781 039

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени