Ти Би Ай Банк обратно


Въпреки, че принадлежим към една от най-силните и способни банкови групи в Югоизточна Европа, ние се смятаме преди всичко за членове на местната общност. Ние разбираме, че всеки бизнес има свои финансови потребности, които изискват специални решения. По тази причина Ти Би Ай Банк ЕАД Ви предоставя основа, която най-добре ще подкрепя растежа на Вашия бизнес, помагайки Ви да достигнете до успех.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Ариел Хасон

Член на НС

Управителен съвет


Кратка История


На 28.11.2011 г. бе вписана промяна в наименованието на “НЛБ Банка София” ЕАД в Търговския Регистър на Агенцията по Вписвания. Новото име на Банката е „Ти Би Ай Банк” ЕАД.

Като Ваш бизнес партньор, ние ще работим заедно с Вас, за да постигнете финансовите си цели. Нашият опитен екип е отлично подготвен в предлагането на интелигентни и гъвкави бизнес решения и персонализирани услуги за малки и средни предприятия (МСП), чиито бизнес е в икономически сектори като продажби на едро и дребно, продажби на автомобили, производствена дейност, услуги, финансово посредничество, хотели и ресторанти, почистване и обработване на отпадъци, туризъм и други.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   22 424  23 538  31 160  21 496
   -14360  -3680  3 516  3 613
   1 079  1 101  1 406  983
   15 207  16 420  18 753  15 194
   5 718  5 236  7 609  5 472
   4 224  4 348  4 116  3 690
   38 241  67 736  26 342  47 954
   3 138  3 693  7 018  4 069
   168 043  187 297  172 065  144 372
   1 373  1 315  1 237  744
   1 001  1 428  1 846  1 418
   197 747  206 435  218 344  196 601
 • 2006 2005 2004
   19 374  16 847  14 707
   3 304  2 419  413
   -  -  -
   10 825  7 896  2 748
   2 802  1 620  445
   -  -  -
   46 900  28 401  19 508
   -  -  -
   79 774  62 575  41 108
   308  316  247
   1 456  429  344
   146 812  107 295  70 286

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени