Alpha Bank - Клон България обратно


Alpha Bank - клон България е част от Alpha Bank Group - една от най-мощните финансови институции в Гърция. С повече от 1000 клона, Alpha Bank Group е активна на международните банкови пазари с присъствие в Гърция, Кипър, Румъния, България, Сърбия, Украйна, Албания, Македония и Великобритания.

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


Alpha Bank е основана през 1879 и е една от най-големите банки в Гърция.

Alpha Bank открива своя първи офис в София през 1995г. До 2009г. има открити 120 офиса в страната, от които 33 са в София.

Alpha Bank предлага на своите клиенти следните услуги:

Депозити

 • разплащателни сметки в лева и чужда валута
 • спестовни сметки в лева и чужда валута
 • срочни депозити в лева и чужда валута
 • чекове в чужда валута
 • трансфери в лева
 • банкови сейфове
 • дебитни карти

Кредити

 • за малък и среден бизнес
 • за корпоративно инвестиране
 • за физически лица

Други услуги

 • Документални операции
 • Гаранции
 • Трансфери в чужда валута
 • Покупко-продажба на валута

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   -158 668  -83 805  -14 858  8 187
   -78 734  -76 527  -25 776  522
   11 174  11 618  9 304  8 257
   115 053  111 241  111 726  44 620
   66 953  58 999  75 577  28 865
   61 344  64 107  44 064  18 035
   375 873  350 831  299 230  270 088
   553 238  479 095  247 548  197 839
   1 305 677  1 405 977  1 262 096  993 002
   324 146  327 908  316 904  167 211
   176 793  212 180  164 727  27 681
   2 020 205  2 240 618  2 144 643  1 465 676
 • 2006 2005 2004
   7 659  6 743  5 078
   1 096  2 000  2 017
   -  -  -
   12 667  7 366  4 973
   3 987  2 792  1 827
   -  -  -
   156 242  42 166  36 180
   30 429  11 926  7 658
   214 265  111 050  94 686
   22 738  3 074  538
   1 170  103  37
   413 707  159 640  134 296

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени