УниKредит Застрахователен Брокер обратно


„УниKредит Застрахователен Брокер” ООД е част от УниКредит Груп и е специализиран в осъществяване на консултации и брокерско обслужване на клиентите на групата. Дружеството предлага застрахователните продукти на водещите лицензирани застрахователни компании на българския пазар.

Анализи

Новини

Ръководен екип


Кратка История


„УниKредит Застрахователен Брокер” ООД е регистриран застрахователен брокер, притежаващ разрешение №49-ЗБ/ 15.06.2005г за извършване на дейност като застрахователен брокер , издадено от комисията за финансов надзор. Брокерът е вписан в регистъра на комисията за финансов надзор с решение №3-ЗБ от 05.01.2007г.

„УниKредит Застрахователен Брокер" ООД работи с водещите лицензирани застрахователни дружества на българския пазар. За своите клиенти ние предлагаме сключването на застраховки при преференциални условия и тарифи адекватни на застрахователните рискове.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени