ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп обратно


ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД  се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. 
ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочен план.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Румен Янчев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД  е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочен план. 

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ има изградени партньорски отношения с най-голям брой банки на пазара, най-големите икономически структури, както и с водещите местни и чуждестранни застрахователни брокери, които оперират на територията на страната. През годините Дружеството се развива устойчиво с възходящи темпове и се утвърждава като един от лидерите, заемайки място сред водещите животозастрахователни компании на пазара. 

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“  оперира на българския пазар чрез развита мрежа от  агенции в по-големите градове на страната и застрахователни консултанти, специално обучени и сертифицирани по стандартите на компанията. 

Като част от стратегията на компанията за предлагане на по-достъпни и гъвкави животозастрахователни услуги, стартира и Център за обслужване на клиенти на ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп".

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени