ЗЕАД ЦКБ Живот обратно


Застраховките, които „ЦКБ Живот” предлага, не могат да предотвратят неприятните събитията, но могат да помогнат на Вас или Вашето семейство за тяхното преодоляване. Те са създени максимално гъвкаво и балансирано, за да отговорят на специфичните изисквания и нужди на много различни клиенти.

ЦКБ Живот е Вашият верен приятел в шарените житейски ситуации. Зад нас стои най-голямата публична холдингова компания в България, което дава сигурност на нашата работа и гарантира Вашите интереси.

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ЗАД “Армеец”, “ЦКБ“ АД и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 год.

Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” АД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на Компанията. Застрахователното дружество е с капитал 6 400 хил. лева. То инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери.
Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, който гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени