ПОК Доверие обратно


Защото това е нашата мисия и отговорност - да успяваме постоянно в ангажимента, който сме поели пред Вас, нашите клиенти. Това сме ние, това е ПОК "Доверие" и с целия авторитет и убеденост в правотата на това, което правим, Ви предлагаме да поговорим спокойно в бъдеще време!

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Франц Фукс

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


2010

Продължи да се разширява мрежата от офиси на Компанията. В София бяха открити нови два, като така общия брой офиси на ПОК „Доверие" достигна 58 в цялата страна. Наред с това Централата на Компанията се премести в нова по-модерна и функционална сграда на адрес: София, ул. "Тинтява" 13Б.

Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) потвърди присъдения кредитен рейтинг (А -) на ПОК „Доверие" и управляваните от Компанията пенсионни фондове и промени перспективата му от стабилна на положителна.

ПОК „Доверие" получи приза за „Най-добро пенсионно осигурително дружество" на годишните награди на Фондация „Банки Инвестиции Пари".

Към 31.12.2010 г. осигурените във фондовете управлявани от ПОК „Доверие" са 1 267 293 души, а активите на компанията надхвърлят 1 323 000 000 лв.

2009

ПОК „Доверие" посрещна 2009 - годината на своя 15-и юбилей - с обновена интернет страница http://www.poc-doverie.bg/. В нея, за първи път на пазара, Компанията даде възможност, след лесна и сигурна регистрация, всеки неин клиент да получава достъп до изключително подробна информация как се управляват активите на неговия пенсионен фонд или, с други думи, как се управляват неговите пари.

2008

Въпреки изключително усложнената ситуация на световните финансови пазари и през 2008 броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие" лица продължи да нараства и по данни на КФН към 31.12.2008 г. (http://www.fsc.bg/) надмина 1 253 754 при 1 236 578 в началото на същата година.

2007

След поредната текуща оценка на ПОК „Доверие" и управляваните от компанията пенсионни фондове, Българска Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) повиши перспективата в рейтинга А- на ПОК „Доверие" от тренд стабилен на тренд положителен и потвърди рейтинга А- (тренд стабилен) на УПФ „Доверие", ППФ „Доверие" и ДПФ „Доверие".

2006

Продължи стабилното нарастване на клиентите на ПОК „Доверие" като към краят на годината те надхвърлиха 1 200 000 души. Активите в управляваните от компанията пенсионни фондове доближиха 500 млн. лв. БАКР повиши кредитния рейтинг на пенсионно осигурителното дружество от BBB+ на А- (тренд стабилен) и потвърди рейтинга А - за УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие". Продължи активната информационна кампания с общините, свързана с възможността за финансиране на общински проекти от пенсионните фондове, при кандидатстване за средства от структурните и кохезионните фондове на ЕС.

2005

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди присъдения от БАКР и ICRA през 2004 г. рейтинг на дружеството и управляваните от него пенсионните фондове, който съответно е - за компанията е BBB+, а УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" А-. В края на 2005 година активите на управляваните от ПОК "Доверие" фондове достигнаха 365 795 хил. лв., а клиентите на компанията са 1 129 695 души.

2004

Българска агенция за кредитен рейтинг и "Indian Credit Rating Agency" присъдиха на ПОК "Доверие" кредитен рейтинг BBB+, а на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" А-. Активите на управляваните от Компанията фонодве надхвърлиха 260 000 000 лв.

2003

Успешно приключва процедурата по вливане на БПОД и управляваните от него фондове в ПОК “Доверие”. Пазарният дял на Компанията по брой осигурени лица по данни на КФН достига 43%, а броят на регистрираните клиенти надхвърля 1 100 000 души. Мрежата за продажби наброява 15 000 посредници, а активите на управляваните фондове към 31.12.2003 г. са над 160 млн. лв. ПОК “Доверие” получава Голямата награда за финансов продукт на 2003 г. и Първа награда в категорията “Застраховане и осигуряване” на изложението “Банки инвестиции пари”.

2002

Броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК "Доверие" надхвърли 720 000 души. След закупуването на мажоритарния пакет от акции на "БПОД" АД от TBIH стартира процедурата по вливане на четвъртото по големина пенсионно осигурително дружество в ПОК "Доверие". Разширен бе капацитетът и възможностите на информационната система. Клиентите на Компанията получиха възможност да проверяват индивидуалните си партиди чрез интернет. ПОК "Доверие" участва успешно и в трите големи конкурса за доброволно пенсионно осигуряване, проведени през годината - "Мини Марица Изток" ЕАД, "Юмикор Мед" АД и ДП "Ръководство въздушно движение"

2001

Професионален пенсионен фонд "Доверие" е избран от 48 049 души, работещи при условията на 1-ва и 2-ра категория труд, което представлява 47% пазарен дял за Компанията. ПОК "Доверие" разкрива 70 нови работни места, изплаща 1 300 допълнителни пенсии от ДПФ "Доверие", Компанията става член на Българската търговско промишлена палата. 471 000 души, родени след 31.12.1959 г., избират Универсален пенсионен фонд "Доверие". Това представлява 40% пазарен дял и превръща ПОК "Доверие" в една от водещите финансови институции в страната.

2000

Приета е стратегия за развитието на ПОК "Доверие" до 2011 г. Компанията е съучредител на Съюза на работодателите в България. ПОК "Доверие" получава лиценз № 1. Регистрирани са Доброволен, Професионален и Универсален пенсионен фонд "Доверие". Капиталът на дружеството е увеличен на 10 000 000 лв. Броят на осигурените лица достига 111 000 души. Договори с работодател 620.

Продукти

Награди 2011

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени