ING Пенсионно осигуряване обратно


ING Group e лидер в предоставянето на пенсионноосигурителни услуги. Компанията управлява пенсионни фондове в над 20 страни по света. ING Пенсионно осигуряване предоставя отговорно и професионално управление на средствата за пенсия чрез три пенсионноосигурителни фонда.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


ING Group e лидер в предоставянето на пенсионноосигурителни услуги. Компанията управлява пенсионни фондове в над 20 страни по света.

В България ING започва своя пенсионен бизнес през април 2001 г., след въвеждането на новотo пенсионно законодателство и след придобиване на Пенсионноосигурително дружество „Солидарност” АД, регистрирано на 02.07.1998 г.

Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество (с търговско наименование ING Пенсионно осигуряване) притежава лиценз за извършване на допълнително пенсионно осигуряване - Лиценз № 6 от 3.10.2000 г. Акционерният капитал на ING Пенсионно осигуряване, който е  реално внесен, е 11 600 000 лв. Той е два пъти по-голям от изискуемия по закон. Единствен акционер в дружеството е ING Continental Europe Holdings B.V.

Като част от ING Group, дейността на ING Пенсионно осигуряване е напълно прозрачна. Дружеството предоставя пълни финансови отчети за своята дейност, изготвени в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти и заверени от одиторска фирма Еrnst & Young.

В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване ING Пенсионно осигуряване има регистрирани и управлява: Универсален пенсионен фонд (УПФ), Професионален пенсионен фонд (ППФ) и Доброволен пенсионен фонд (ДПФ).

Понастоящем ING Пенсионно осигуряване има повече от 318 000 индивидуални и над 300 корпоративни клиенти в България. На разположение на осигурените лица в ING е широка мрежа от регионални офиси в най-големите градове, както и възможност за професионално обслужване от над 2100 консултанта в цялата страна.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени