Адванс Терафонд обратно


Адванс Терафонд е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, насочено към секюритизиране на земя – земеделска и урбанизирана.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Тип дружество:АДСИЦ с фокус в земя

Акционерен капитал в лева: 85.11 млн

Брой акции в обръщение: 85 110 091

Пазарна капитализация в лева:131.84 млн. лв към 16.05.2011

Среднодневен оборот в лева за последните 12 месеца:41 000

Дата на регистрация:12 Април 2005

Фондова борса:Българска фондова борса

Валута:Български лев (BGN)

Обслужващо дружество: Карол Финанс

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени