Фонд за недвижими имоти България обратно


„Фонд за недвижими имоти България” e акционерно дружество със специална инвестиционна цел, чието седалище се намира в столицата на България – София.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


„Фонд за недвижими имоти България” e акционерно дружество със специална инвестиционна цел, чието седалище се намира в столицата на България – София. Той е основан през Октомври 2004 и е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Историята му датира от Април 2005, когато Фонда получава лиценз и започва дейността си. BREF се стреми към придобиване на стратегически недвижими имущества и инвестира най-вече в имоти с висококачествено изпълнение от всички сектори на недвижимата собственост в България.

Дейността на Дружеството е насочена към придобиване и управление на активи във всички сектори на пазара за недвижими имоти, като фокуса на инвестициите е към имоти с висок потенциал за текущ доход и капиталова печалба.

Основната инвестиционна цел на Фонда е да осигури на акционерите си комбинация от текущ доход и дългосрочен план за поскъпване на пазарната стойност. Неговата стратегия е придобиване, развитие, управление и отдаване под наем на имоти, дейности, които имат превъзходен потенциал за растеж на паричните потоци и капиталова печалба.

Като публична компания, BREF е регистриран на Българска Фондова Борса (София) и неговия тикер е "5BU" ("BREF"). Фондът е сред най-големите български АДСИЦ по отношение на събрания капитал – стойността на акциите му възлиза на 36 милиона евро.

Българското законодателство е толерантно в отношението си към местните АДСИЦ – в следствие, на което печалбите на Фонда са освободени от корпоративни данъци и BREF е задължен да разпределя 90% от нетните приходи, като дивиденти.

Дейностите на BREF са уредени и регулирани от Българската Комисия за Финансов Надзор (КФН).

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени