ЕЛАНА обратно


ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


ЕЛАНА е компания с 20-годишна история и с важна роля в изграждането на българския финансов пазар. Тя бе един от първите лицензирани инвестиционни посредници, учреди един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, реализира първото публично предлагане на акции, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя и постави началото на редица други инвестиционни продукти на българския финансов пазар.
Диверсифицираният бизнес на ЕЛАНА е обособен в две структури: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД, който управлява финансовите услуги на групата, и ЕЛАНА Холдинг АД, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени