Карол обратно


Създадена през 1993, Карол е една от водещите небанкови финансови институции в България.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Карол заема лидерски позиции сред инвестиционните посредници по брой клиенти и сделки на Българска фондова борса от 2002 г. до днес и е първият посредник, който предлага търговия на международни фондови пазари.

Карол е сред първите институции в България, която успешно набира за свои клиенти финансов ресурс от капиталовия пазар.

Инвестиционните дружества и фондове „Адванс”, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми, които предлагат иновативни и атрактивни възможности за ръст на инвестициите.

Доверието в положителните резултати на компанията се изразява и в непрекъснато нарастващите активи на индивидуално управление, които са поверени на Карол.

Постиженията на финансовата група Карол в предлагането на услуги и инвестиционни продукти са резултат от работата на близо 100 висококвалифицирани специалисти. Ние ще продължаваме да бъдем будна компания, инвестираща в знания и професионално развитие.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени