Институции

Филтър
 • Адванс Терафонд

  Адванс Терафонд е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, насочено към секюритизиране на земя – земеделска и урбанизирана.

 • ФеърПлей Пропъртис

  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

 • Хелт енд Уелнес

  „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, създадено през 2006 година. Според размера на активите си е едно от четирите най-големи дружества от подобен тип, търгувани на местната борса.

 • Фонд за недвижими имоти България

  „Фонд за недвижими имоти България” e акционерно дружество със специална инвестиционна цел, чието седалище се намира в столицата на България – София.

 • ЕЛАРГ фонд за земеделска земя

  EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България.

 • Фонд Имоти

  Фонд Имоти е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

 • Софарма Имоти

  Софарма Имоти АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

 • Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт

  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт (Intercapital Property Development – ICPD) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – АДСИЦ (REIT), за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със...

 • И Ар Джи Капитал-3

  Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти.

 • Агро Финанс

  Агро Финанс АДСИЦ е лицензирано акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.

1 2Предстоящи форуми


Последни Добавени