Институции

Филтър
 • ПОК Доверие

  Защото това е нашата мисия и отговорност - да успяваме постоянно в ангажимента, който сме поели пред Вас, нашите клиенти. Това сме ние, това е ПОК "Доверие" и с целия авторитет и убеденост в правотата на това, което...

 • ПОК Съгласие

  ПОК "Съгласие" АД изгради широка регионална мрежа от представителства в цялата страна и екип от компетентни и професионално подготвени служители, който информира осигурените лица за законодателството в областта на...

 • ДСК-Родина

  Пенсионноосигурителна компания “ДСК-Родина” АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 99.75% от капитала е “Банка ДСК” ЕАД, част от международната финансова група ОТП. Чрез...

 • ПОД Алианц България

  Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски...

 • ING Пенсионно осигуряване

  ING Group e лидер в предоставянето на пенсионноосигурителни услуги. Компанията управлява пенсионни фондове в над 20 страни по света. ING Пенсионно осигуряване предоставя отговорно и професионално управление на...

 • ПОАД ЦКБ-СИЛА

  ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.

 • ПОД Бъдеще

  Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинирани предварителни вноски. Средствата на фондовете се управляват с грижата на добър...

 • ПОД Топлина

  Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

 • Пенсионноосигурителен институт

  "Пенсионноосигурителен институт" АД е пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда.Предстоящи форуми


Последни Добавени