Институции

Филтър
 • СИБАНК

  СИБАНК ЕАД е една от водещите търговски банки в България  с  широко разгъната клонова мрежа в цялата страна, модерен подход в банкирането и богата гама от продукти и услуги както за гражданите, така и за...

 • Алианц Банк България

  Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София.

 • МКБ Юнионбанк

  МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB Bank от 2006 г. Банката е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Постиженията й...

 • Българска Банка за Развитие

  Българска банка за развитие е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка. Трансформирана е в Българска банка за развитие АД през април 2008 година след приемането на специален закон от Парламента на Република...

 • Инвестбанк

  Инвестбанк АД е универсална търговска банка, предлагаща пълната гама продукти и услуги за корпоративни клиенти, институции и граждани.

 • ПроКредит Банк България

  ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Банката предоставя на своите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти.

 • Общинска Банка

  Общинска банка АД е универсална търговска банка.

 • Българо-Американска Кредитна Банка

  БАКБ бива определяна като иновативна, динамична, таргетирана, подкрепяща дръзките идеи банка, ориентирана към предлагането на оптимални индивидуални решения за всеки свой отделен клиент. С дейността си БАКБ...

 • Интернешънъл Асет Банк

  Интернешънъл Асет Банк АД оперира на българския финансов пазар от 13 декември 1989 година, като универсална банка с пълен лиценз за банкова дейност в страната и в чужбина, издаден от Управителя на БНБ под №Б-20....

 • Търговска Банка Д

  Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и...

1 2 3 4Предстоящи форуми


Последни Добавени