Институции

Филтър
 • ЕЛАРГ фонд за земеделска земя

  EЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България.

 • Фонд Имоти

  Фонд Имоти е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

 • Софарма Имоти

  Софарма Имоти АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

 • Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт

  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт (Intercapital Property Development – ICPD) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – АДСИЦ (REIT), за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със...

 • И Ар Джи Капитал-3

  Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти.

 • Агро Финанс

  Агро Финанс АДСИЦ е лицензирано акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.

 • Кепитъл Мениджмънт

  Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.

 • СЕАФ България

  СЕАФ България присъства на българския финансов пазар от 1994.

 • Райфайзен Асет Мениджмънт

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). Дружеството е сред лидерите на пазара на управление на активи и е първото управляващо дружество на българския пазар, което...

 • УниКредит Лизинг

  УниКредит Лизинг в България е част от УниКредит Груп.

1 2 3 4 5 6 7Предстоящи форуми


Последни Добавени