Институции

Филтър
 • ЕЛАНА

  ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България.

 • УниКредит Факторинг

  УниКредит Факторинг, първата и най-голяма факторингова компания на българския пазар. Компанията е еднолично акционерно дружество (ЕАД) - 100 % собственост на УниКредит Булбанк.

 • БНП Париба Лични Финанси

  БНП Париба Лични Финанси е №1 институция за потребителско кредитиране в Европа в следните подобласти: автомобилно финансиране, кредити на място на продажбата, потребителски кредити, кредитни карти и ипотечно...

 • KBC Securities България

  KBC Securities България предоставя изключителни услуги в областта на корпоративните финанси.

 • Ти Би Ай Асет Мениджмънт

  Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт е компания от Групата Ти Би Ай, която предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и международни индивидуални и институционални клиенти.

 • Райфайзен Лизинг България

  Райфайзен Лизинг България е собственост на Райфайзен Лизинг Интернешънъл, Виена.

 • Райфайзен Факторинг

  РАЙФАЙЗЕН ФАКТОРИНГ ЕООД, регистрирано през август 2007 година, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

 • Изи Асет Мениджмънт

  Изи Асет Мениджмънт АД е 100% собственост на български предприемачи и е една от най-динамично развиващите се небанкови кредитни институции в България.

 • Еврохолд България

  Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги, управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното...

 • Raiffeisen Investment България

  Raiffeisen Investment България е водеща консултантска компания в областта на сливания и придобивания и инвестиционно банкиране.

1 2 3 4 5 6 7Предстоящи форуми


Последни Добавени