Институции

Филтър
 • Kreston BulMar

  Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.

 • Societe Generale Факторинг

  Societe Generale Факторинг e дъщерно дружество на Societe Generale Експресбанк.

 • ДСК Лизинг

  ДСК Лизинг АД е учредено през месец април 2005 год.

 • ЦКБ Асетс Мениджмънт

  Предметът на дейност на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД включва управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (КИС) и на инвестиционни дружества от затворен тип.

 • ДС-Концепт Факторинг

  DS-Concept Factoring е немска финансова компания предлагаща услугите си на клиенти от три континента.

 • КредиБул

  КредиБул е част от международното подразделение за потребителско финансиране на Societe Generale Group.

 • БенчМарк Груп

  БенчМарк Груп е финансова и инвестиционна компания, която предлага услуги в сферата на капиталовите пазари, както и инвестиционни продукти и финансово консултиране.

 • Ентреа Кепитъл

  Entrea Capital е водеща независима компания в областта на инвестиционното банкиране и корпоративните финанси в България.

 • Пиреос Лизинг

  Пиреос Лизинг България

  Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Банка Пиреос Гърция.

 • ОББ Асет Мениджмънт

  „ОББ Асет Мениджмънт” АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г.

2 3 4 5 6 7 8Предстоящи форуми


Последни Добавени