Институции

Филтър
 • Експат Капитал

  ЕКСПАТ КАПИТАЛ е финансова компания, предлагаща разнообразни услуги в сферата на управлението на активи и финансовото консултиране на български и чуждестранни инвеститори.

 • Транзакта

  Транзакта e консултантска фирма, която предлага услуги в областта на корпоративните финанси и транзакции.

 • Кредисимо

  Дружеството е с предмет на дейност в областта на небанковото потребителско кредитиране.

 • EFG Лизинг

  EFG Лизинг е лизинговата компания на "Юробанк И Еф Джи България" АД.

 • Астра Асет Мениджмънт

  УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли.

 • БМ Лизинг

  „БМ Лизинг” АД е дружество, създадено през 2003 г. с мажоритарен акционер Българо-американски инвестиционен фонд (BAEF).

 • КТБ Асет Мениджмънт

  „КТБ Асет Мениджмънт” АД е дъщерна компания на „Корпоративна Търговска Банка АД” и притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

 • Евролийз Ауто

  Евролийз Aуто е най-голямата и най-динамично развиващата се небанкова лизингова компания в сегмента „Автомобилно лизинговане”. Мисия на Евролийз Ауто е да предложи на своите клиенти бърза и комплексна услуга...

 • Съгласие Асет Мениджмънт

  "Съгласие Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи.

 • Хипо Алпе-Адриа-Лизинг

  Хипо Алпе-Адриа-Лизинг е лицензирано лизингово дружество.

2 3 4 5 6 7 8Предстоящи форуми


Последни Добавени