Институции

Филтър
 • Адванс Терафонд

  Адванс Терафонд е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, насочено към секюритизиране на земя – земеделска и урбанизирана.

 • Global Finance България

  GLOBAL FINANCE е водеща компания за инвестиции чрез дялово участие в Югоизточна Европа.

 • Адванс Екуити Холдинг

  Адванс Екуити Холдинг, част от финасова група Карол, е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании.

 • GED

  GED е основан през 1996 година и е един от водещите независими фондове за дялов капитал.

 • Balkan Accession Fund

  Balkan Accession Fund е фонд за дялово инвестиране, специално създаден за да се възползва от възможностите за инвестиране провокирани от присъединяването на Румъния и България към Европейския Съюз.

 • Банкрофт

  Банкрофт е компания за дялово инвестиране, активна ексклузивно в региона на източна Европа от 1989г.

 • NEVEQ

  Фондът NEVEQ (New Europe Venture Equity) е базиран в София.

 • ФеърПлей Пропъртис

  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

 • Хелт енд Уелнес

  „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, създадено през 2006 година. Според размера на активите си е едно от четирите най-големи дружества от подобен тип, търгувани на местната борса.

 • Фонд за недвижими имоти България

  „Фонд за недвижими имоти България” e акционерно дружество със специална инвестиционна цел, чието седалище се намира в столицата на България – София.

1 2 3 4 5 6 7Предстоящи форуми


Последни Добавени