Мениджъри обратно

Александър Керезов

Председател на НС

http://www.ccb-sila.com

Роден на 14.08.1958г.

Завършил ВИИ „Карл Маркс” специалност „Счетоводство и контрол” от 1979г. до 1983г.
Професионален опит:
Изп. Директор на Химимпорт Груп ЕАД
Член на СД на Химимпорт Ойл АД
Член на СД на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД
Член на УС на Химимпорт АД-холдинг

Други мениджъри от ПОАД ЦКБ-СИЛА

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени