Мениджъри обратно

Андрей Николов

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Андрей Николов е роден през 1963 г. в град Бухово, Софийска област.

След като завършва Немска езикова гимназия в София, той продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство (УНСС),  дипломирайки се като магистър по счетоводство. Владее английски, немски и руски език.

От ноември 2011 г. Андрей Николов пое ръководството на направление „Управление на кредитния и оперативния риск”, член е на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК. Той започва кариерата си като зам.-главен счетоводител на ЦИИТТ. От 1991 до 1995 г. е последователно директор, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Търговска банка „Средец”, а по-късно изпълнителен директор на ТБ „Сердика”. През 1996 г. Андрей Николов е избран за член на УС на БНБ и ръководи (1996-1997 г.)  нейното управление „Банков надзор”. Близо 13 години, от септември 1997 г. до юни 2010 г., той е директор и началник на управление „Корпоративно банкиране” в ОББ, член е на УС на „Интерлийз” АД.  От август 2010 г. до октомври 2011 г. Андрей Николов е регионален мениджър за регион София на СИБАНК, част от белгийската група КВС.

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени