Мениджъри обратно

Антон Домозетски

Член на СД

http://www.capmanbg.com

Антон Домозетски се присъединява към екипа на Капман през 1997 г. Притежава магистърскa степен от Техническия Университет – “Инженерни науки” и специализация от Университета за Национално и Световно Стопанство – “Финанси”.

Г-н Домозетски е изпълнителен директор на Капман Асет Мениджмънт.

Други мениджъри от Капман

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени