Мениджъри обратно

Билян Балев

Съдружник

http://www.foremconsulting.com/

Билян Балев се присъединява към Форем Консултинг през 2003 г. чрез вливането на неговата консултантска фирма Нобел Адвайзърс с Форем. Билян е един от активните участници при създаването на Българската Фондова Борса и през 1997 г. създава фирмата Капман, която е пазарен лидер на Българския фондов пазар. Като консултант в Нобел Адвайзърс, Билян е участвал в много трансакции по вливане и придобиване помагайки на големи международни компании в България.

Други мениджъри от Форем Консултинг

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени