Мениджъри обратно

Васил Симов

Председател на УС и Изпълнителен директор

http://www.bacb.bg

Г-н Васил Симов е надлежно избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на БАКБ на 22 юли 2011г., и е вписан в Търговския регистър на 15 август 2011г.

Г-н Васил Симов е заемал ръководни позиции в „СИБАНК” АД, като от 2001 г. е член на Управителния съвет, а през 2002 г. последователно и избран за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор. От 1998 г. до момента г-н Симов е Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Софийска Стокова Борса АД. От 2007 г. до момента г-н Симов е член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД. От 1994 до 1996 г-н Симов е бил Председател на надзорния съвет на „Общо застрахователно дружество” АД.

Г-н Васил Симов е магистър по икономика от ВИИ „Карл Маркс” и притежава квалификации по „Търговия с деривативни и финансови инструменти” от Commodity Futures Trading Commission, Washington D.C., САЩ, и „Борсова търговия с фючърси” от ACDI/ VOCA, Washington D.C., САЩ.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени