Мениджъри обратно

Васил Христов

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.fibank.bg

Г-н Васил Христов започва работа в ПИБ през 2001 г. като началник отдел "Ипотечни кредити". От 2002 г. заема длъжността директор на дирекция "Банкиране на дребно", а от 2005 г. до 2010 г. е директор на дирекция „Клонова мрежа”. През 2010 г. г-н Христов е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор. От края на 2011 г. г-н Христов е изпълнителен директор на Банката.

Преди да се присъедини към ПИБ г-н Христов работи в Обединена българска банка АД като старши банков служител „Големи корпоративни клиенти”. Той има магистърска степен по „Счетоводство и контрол” от Университета за национално и световно стопанство в София.

Освен позицията си в Банката, г-н Христов е член на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка – Албания и член на Съвета на директорите на „Дайнърс Клуб България” АД. Г-н Христов е член на Съвета на директорите на „Медицински центрове Фи Хелт” АД и „Медицински центрове Фи Хелт Пловдив” АД и е член на Управителния съвет на “Национално сдружение за недвижими имоти”.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени