Мениджъри обратно

Венцеслав Петров

Изпълнителен директор

http://www.karoll.net/bg/?section=investirane_v_advance&id=33

Венцеслав Петров е изпълнителен директор на Адванс Екуити Холдинг АД и управител на Карол Финанс ЕООД. Той отговаря за всички сделки на първата българска компания за дялово финансиране - Адванс Екуити Холдинг.

Венцеслав започва работа в Карол през 2004 г. като мениджър проекти в областта на корпоративните финанси. Преди това е бил управител на консултантската фирма Индустриалон. Водил е курсове по банкиране по програми на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В периода 1999-2002 г. г-н Петров е бил изпълнителен директор на Насърчителна банка и член на Консултативния съвет за малките и средни предприятия към Министерски съвет. Заемал е мениджърски позиции в Балканбанк и Societe Generale - София.

Венцеслав Петров е завършил магистърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество” и има специализация по финанси от УНСС - София. Изнасял е множество лекции пред българска и международна аудитория за същността на дяловото финансиране и перспективите на рисковия капитал в България. Автор е на публикации по теми, свързани с дяловото инвестиране, корпоративните финанси, кредитните рейтинги и приложението им в банковата система, както и на статии по въпросите на внедряването на стандартите по Basel II.

Други мениджъри от Адванс Екуити Холдинг

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени