Мениджъри обратно

т

Виолина Маринова

Председател на УС и Главен изпълнителен директор

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Виолина Маринова е родена през 1953 г. в София.

Завършила е специалност "Финанси и кредит" във ВФСИ "Д. Ценов", Свищов, през 1977 г. Специализирала е "Комплексно банково обслужване на населението от ДСК" (1986 г.) в УНСС, София, и "Мениджмънт, Маркетинг, Бизнес комуникации; Финанси и счетоводство" в Института по мениджмънт и маркетинг, София. Владее френски и руски език, говори арменски и английски език.

Г-жа Маринова има повече от 30 години опит в банковото дело, изцяло в Банка ДСК. Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2, а по-късно става главен директор на клон ДСК 2 (1985 - 96 г.), и заместник-председател на Управителния съвет на Банка ДСК и изпълнителен директор (1996 - 2001 г.). От септември 2001 г. до 2004 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК, а от май 2004 г. е началник на Управление "Вътрешен контрол и одит" на банката. С решение на Надзорния съвет на Банка ДСК от 29 ноември 2004 г., Виолина Маринова е избрана за главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Към настоящия момент г-жа Виолина Маринова е председател на Асоциацията на банките в България и член на Надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, както и член на Съвета на директорите на "Банксервиз", София (от 1996 г.).

В качеството си на член на настоятелството на Държавен музикален театър "Стефан Македонски", София (от 2001 г.) и като председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров" (от 2000 г.) Виолина Маринова се занимава с общественополезна дейност. 

През 2001 г. г-жа Виолина Маринова получи престижния приз на фондация "Атанас Буров" за "Най-добър банкер на годината", а през 2005 г. бе удостоена от Банка ОТП с наградата „Андраш Фай” за особени заслуги в работата си в Банка ДСК, най-успешното дружество на Банка ОТП. Наградата е признание за изключителния принос на Виолина Маринова и личното й участие във финансовите успехи на Банка ДСК, и за организационната и ръководната консолидация на Банката. През 2007 г. българският финансов седмичник "Банкер" обяви ръководителката на Банка ДСК за "Банкер на годината", а престижното британско списание Finance Central Europe я избра за "Банкер на годината в България"  в четири поредни години - 2006, 2007, 2008 и 2009 г.

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени