Мениджъри обратно

Владислав Панев

Председател на СД

http://www.status.bg/bg/asset_management

Владислав Панев е председател на Съвета на директорите на управляващо дружество "Статус Капитал" АД от 2006 г. Владислав Панев има висше икономическо образование, специалност "Икономика и управление на транспорта". Завършил е Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Работил е като финансов репортер във вестник "Банкер" и вестник "Дневник". От юни 2004 г. до януари 2006 г. е инвестиционен консултант в УД "КД Инвестмънтс" ЕАД, а от януари 2006 г. до април 2006 г. е Изпълнителен директор на ИП "КД Секюритис" ЕАД.

Други мениджъри от Статус Капитал

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени