Мениджъри обратно

Даниел Ганев

Изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт

http://www.karoll.net

Даниел Ганев е изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и портфейлен мениджър на ИД Адванс Инвест. Като такъв той ръководи административните функции на фирмата, управлява ежедневните операции на фонда и участва в  инвестиционните съвети. Експертизата му е на Българска Фондова Борса и другите капиталови пазари в Източна Европа. През 2003 г. Даниел оглавява проекта по създаване на първото българско инвестиционно дружество в акции - ИД Адванс Инвест. След старта на фонда става негов портфейлен мениджър, допринасяйки за превръщането му в една от най-добре представящите се колективни инвестиционни схеми. Преди този проект Даниел работи в Карол като финансов анализатор.

Преди да се присъедини към фирмата, г-н Ганев получава професионален тренинг в Merrill Lynch, SG Cowen Securities, Sony Electronics, а през 2002 г. служи в армията. Даниел притежава диплома по Бизнес Администрация от William Paterson University - САЩ, а от 2011г е приет в Executive MBA програмата на University of Cambridge, U.K.

Притежава и лиценз за Инвестиционен Консултант от Комисията за Финансов Надзор. Член е на СД на Българската Асоциация на Управляващите Дружества и има публикации и презентации пред Bulgarian Boston Finance Club, Harvard Business School, Bulgarian Wall Street Club в New York, американски и европейски финансови центрове и университети.

Други мениджъри от Карол

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени