Мениджъри обратно

дсад

Диана Митева

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.dskbank.bg

Банка ДСК

Г-жа Диана Митева е родена в гр. Чирпан.

След завършване на Английската езикова гимназия в гр. Пловдив, г-жа Митева продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство, където придобива магистърска степен по макроикономика (1989 г.). Тя владее отлично английски и говори руски.

От м. октомври 2003 г. г-жа Митева е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК. Тя започва кариерата си в банковата област в Хиос Банк (1993 - 1994 г.), продължава работа в ИНГ Банк, клон София като директор на Финансов контрол и зам. изпълнителен директор (1994 - 1999 г.), след което се присъединява към екипа на Демирбанк-България АД като директор на Финансов контрол и старши мениджър по маркетинг, кредитиране и бизнес развитие (1999 - 2002 г.). В Демирбанк България АД тя става член на Управителния съвет и изпълнителен директор (м. януари 2002 - 2003 г.).

Освен в областта на финансите любимите й занимания са спортуване, четене, кино и др.

Други мениджъри от Банка ДСК

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени