Мениджъри обратно

Димитър Костов

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.fibank.bg

Г-н Димитър Костов се присъединява към екипа на ПИБ през 2003 г. като специалист в дирекция „Управление на риска”. Скоро след това е повишен в началник отдел "Оценка на рискови експозиции". От 2004 г. до 2007 г. е заместник директор, а от 2007 г. до 2011 г. е директор на дирекция „Управление на риска”. През 2010 г. г-н Костов е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор. От края на 2011 г. г-н Костов е изпълнителен директор на Банката.

Преди да се присъедини към Банката г-н Костов работи в Райфайзенбанк, България АД като мениджър „Връзки с клиенти” и в Обединена българска банка АД като старши банков служител „Големи корпоративни клиенти”. Той има магистърска степен по „Стопанско управление” от СУ „Св.Климент Охридски”. Г-н Костов е сертифициран финансов анализатор.

Освен позицията си в Банката, г-н Костов е член на Надзорния съвет на Унибанка, Република Македония.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени