Мениджъри обратно

Евгени Луканов

Член на НС

http://www.fibank.bg

Г-н Евгени Луканов е член на Надзорния съвет на ПИБ от началато на 2012 г.

Присъединява към Банката през 1998 г. като заместник-директор, директор и генерален мениджър на клон „Тирана”, Албания. От 2001 г. до 2003 г. е директор на клон „Витоша” на Банката (София). От 2003 г. до 2007 г. е директор на дирекция „Управление на риска” и член на Управителния съвет, а от 2004 г. – изпълнителен директор и член на Управителния съвет. Преди да се присъедини към ПИБ г-н Луканов работи като валутен брокер в „Първа финансова брокерска къща” ООД. Той има магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия.

Освен позицията си в Банката г-н Луканов е председател на Одитния комитет на First Investment Bank – Albania Sh.a, член на Съвета на директорите на „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, управител на „Дебита” ООД и „Реалтор” ООД. Собственик е на ЕТ “Имекса-Евгени Луканов” и председател на Съвета на директорите на “Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД. Г-н Луканов притежава повече от 10% от капитала на „Авеа” ООД.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени