Мениджъри обратно

Евгени Луканов

Председател на СД

http://www.ffbham.bg/

Евгени Луканов е председател на СД на ПФБК Асет Мениджмънт от м. юли 2007 г. Евгени има магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство. От 1998 г. започва работа в Първа инвестиционна банка като Заместник-директор, Директор и Генерален мениджър на клон “Тирана”, Албания. От 2001 г. до 2003 г. е Директор на клон “Витоша” на ПИБ (София), а от 2003 г. до 2007 г. е Директор на дирекция “Управление на риска” и член на Управителния съвет на ПИБ, а от 2004 г. Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПИБ. Преди това Евгени Луканов работи като валутен брокер в ПФБК.

Други мениджъри от ПФБК Асет Мениджмънт

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени