Мениджъри обратно

Евелина Милтенова

Член на УС и Изпълнителен директор

http://www.rbb.bg

 • Трежъри
 • Инвестиционно банкиране. Емитиране и структуриране на ЦК
 • Ценни книжа. Регулаторни режими
 • Вътрешен контрол на инвестиционния посредник
 • Финансови институции
 • Други мениджъри от Райфайзенбанк България

  Виж други


  Предстоящи форуми


  Последни Добавени