Мениджъри обратно

Златолина Мукова

Член на УС

http://www.eurohold.bg

Златолина Мукова е Изпълнителен директор на "Евроинс иншурънс груп" АД и Председател на Съвета на директорите на "ЗД Евроинс" АД.

Златолина Мукова притежава над 15 годишен опит в областта на стопанското управление и финансовия мениджмънт. Тя се присъединява към ръководния екип на "Застрахователно дружество Евроинс" АД в началото на 2007 г. като заместник главен изпълнителен директор и заместник председател на управителния съвет, след което през 2008 г. е избрана за изпълнителен директор и заместник председател на съвета на директорите на "Евроинс Иншурънс Груп" АД и председател на управителния съвет на "ЗД Евроинс"АД.

Кариерата й включва редица ръководни длъжности в обществения и частен сектор като изпълнителен директор, финансов директор и вътрешен контрольор на частни дружества, заместник-министър на транспорта и съобщенията, отговарящ за финансите, европейската интеграция и структурната реформа, мениджър в Български пост-приватизационен фонд, основан от Европейската банка за възстановяване и развитие. Златолина Мукова е възпитаник на транспортния факултет на Техническия Университет в София, притежава магистърска степен по икономика от Университета за Национално и световно стопанство, София и Сертифицирана диплома по счетоводство и финанси от Асоциацията на експерт-счетоводителите, Великобритания.

Други мениджъри от Еврохолд България

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени