Мениджъри обратно

Иван Мънков

Независим член на НС

http://www.eurohold.bg

Иван Мънков притежава дългогодишен опит на ръководни длъжности. Той е Юрисконсулт в Търговска Банка „Биохим”АД (1996-1997); Главен юрисконсулт, началник отдел „Правно обслужване на кредитни сделки” в ТБ „Евробанк” АД (1997-2000); Юрисконсулт на „Насърчителна банка” АД (2000 – 2001); Юрисконсулт на „Корпорит адвайзърс” (2001– 2003); Директор „Правен отдел” на  “ЗД Евроинс” АД (2000 – 2003) и  Директор отдел “Бизнес застраховки и отговорности” на Дружеството от 2003 г. Иван Мънков e Независим член на Надзорния  Съвет на „Еврохолд България” от 2006.

Иван Мънков притежава магистърска степен по „Право” от СУ “Св. Климент Охридски”.

Други мениджъри от Еврохолд България

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени