Мениджъри обратно

Илиан Георгиев

Член на УС

http://www.bacb.bg

Г- н Илиан Георгиев е член на Управителния съвет и директор дирекция "Кредитиране".

Преди това г-н Илиан Георгиев е бил Началник отдел Големи Корпоративни Клиенти и Зам. началник на Управление Корпоративно Банкиране на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка). От септември 2003 г. до ноември 2005 г, г-н Георгиев ръководи екип в отдел Големи Корпоративни Клиенти на Пощенска банка. През периода Април 1998 – Август 2003, г-н Георгиев работи за Стопанска и инвестиционна банка АД като в 2001 г. е назначен на поста Началник отдел Корпоративни кредити.

Г-н Георгиев притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност Счетоводство и контрол.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

 • Васил Симов

  Председател на УС и Изпълнителен директор

  Българо-Американска Кредитна Банка
 • Таня Керемидчиева

  Член на УС и Изпълнителен директор

  Българо-Американска Кредитна Банка
 • Силвия Кирилова

  Член на УС

  Българо-Американска Кредитна Банка
Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени