Мениджъри обратно

Йордан Скорчев

Член на НС

http://www.fibank.bg

Г-н Йордан Скорчев се присъединява към Банката през 1996 г. и е изпълнителен директор от 2000 г. В началото на 2012 г. преминава в Надзорния съвет на Банката.

Преди това е работил като помощник-мениджър в отдела за Централна и Латинска Америка на външнотърговскатаорганизация “ИНТЕРКОМЕРС” в България и ръководител на отдел “Трезор” в “Първа частна банка”, София. Той завършва “Международни икономически отношения” във Висшия икономически институт (сега Университет за национално и световно стопанство) в София. Специализира банкиране в Люксембург, суапови сделки в Euromoney и фючърси и опции към Чикагската фондова борса.

Отговорности в Банката - дирекция "Операции", дирекция "Картови разплащания", дирекция "Алтернативни канали", дирекция "Ностро сметки", дирекция "Парични преводи" и дирекция "Злато и нумизматика".

Освен позицията си в Банката г-н Скорчев е председател на Надзорния съвет на Унибанка, Република Македония, член на Надзорния съвет на CaSys International, РепубликаМакедония, член на Съвета на директорите на “Дайнърс Клуб България” АД и член на Съвета на директорите на “Банксервиз” АД.

Г-н Скорчев притежава повече от 10% от капитала на „Делта сток” АД.

Други мениджъри от Първа Инвестиционна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени