Мениджъри обратно

Кирил Манов

Член на НС

http://www.bacb.bg

Г-н Манов е избран за член на Надзорния съвет на Банката през април 2007 г.

От 1991 до 2007 г. той е бил Главен секретар на Конституционния съд на Република България. Г-н Манов е бил член на Съвета на директорите на Шератон София хотел Балкан от 1991 до 1997 г. От 1990 до 1991 г. г-н Манов е служил като съветник и началник на кабинета на министър-председателя на Република България. Преди това в продължение на 30 години г-н Манов е бил първо редактор, а в последствие и главен редактор на академично издателство „Проф. Марин Дринов" към БАН.

Г-н Манов е завършил право в Юридическия факултет на Софийския университет, България.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени