Мениджъри обратно

Мария Сивкова

Член на СД и Изпълнителен директор

http://www.status.bg/bg/asset_management

Мария Сивкова е изпълнителен член (Изпълнителен директор) на Съвета на директорите на управляващо дружество „Статус Капитал" АД от 2006 г. Мария Сивкова има висше икономическо образование, специалност "Макроикономика". Завършила е Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава сертификат за придобито право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа. Мария Сивкова е работила в инвестиционен посредник "Статус Инвест" АД, като в началото е била административен сътрудник, служител в отдел "Операции с ценни книжа", в последствие ръководител на отдел "Операции с ценни книжа", брокер на ценни книжа, а от 2004 до 2006 г. е и директор на отдел "Търговия с ценни книжа".

Други мениджъри от Статус Капитал

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени