Мениджъри обратно

Мартин Ганев

Член на НС

http://www.bacb.bg

Г-н Мартин Ганев е избран за член на Надзорния съвет на Банката от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 5.7.2011г.

Г-н Ганев е заемал поста Изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД от 2007г. до 2009г. През този период е бил и Председател на Съвета на директорите на „Деспред” АД. В периода 1999г. – 2007г. г-н Ганев е бил Първи Заместник-Генерален директор Икономика и финанси на „Лукойл България” ЕООД, а от 2000г. до 2008г. е бил член на Управителния съвет на ПОД „Лукойл България” АД. В периода 2001-2002г. той е бил член на Съвета на директорите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. От 1993г. до 1999г. г-н Ганев е работил като Мениджър Корпоративни финанси в PricewaterhouseCoopers. Към момента Г-н Ганев заема ръководни постове и в други частни компании и участва в управлението на организации с нестопанска цел.

Г-н Ганев е Магистър по икономика от Московския държавен университет за международни отношения (МГИМО) и притежава квалификация АССА-ДЕС по стандартите на Англия и Уелс.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени