Мениджъри обратно

Маршал Милър

Заместник-председател на НС

http://www.bacb.bg

Г-н Милър е член на Съвета на директорите на Банката от нейното учредяване през 1996г. до юли 2001г. и след това от юни 2002г. до назначаването му за Заместник председател на Надзорния съвет през февруари 2006г.

Г-н Милър е член на Съвета на директорите на БАИФ от 1991 г. От 1995 г. той е партньор в юридическата фирма Бeйз & Милър, Вашингтон, САЩ. Преди това е заемал различни правителствени длъжности в САЩ като: Главен юридически съветник и съветник по специалните въпроси на Председателя на Агенцията за защита на околната среда в САЩ; прокурор на подчинение на Зам. - главния прокурор, Министерство на правосъдието, САЩ; Директор на дирекция „Здравеопазване и безопасност на труда" и сътрудник на Министъра на труда.

Г-н Милър е автор на няколко книги в областта на законодателството за опазване на околната среда. Г-н Милър е завършил Университета Харвард, САЩ и има магистърска степен по право от правния факултет на Университета Йейл, САЩ.

Други мениджъри от Българо-Американска Кредитна Банка

Виж други


Предстоящи форуми


Последни Добавени